Elisabeth Kübler-Ross – Omgaan met Verlies

In 2006, tijdens mijn opleiding verpleegkunde, maakte ik voor het eerst kennis met de theorie van Elisabeth Kübler-Ross. Zij omschrijft vijf eenvoudig